วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 2014

ขอบคุณ.. ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก มุ่งสู่นิมิตปี 2020 "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" 13-15 ตุลาคม 2014 ณ หาดมุกแก้ว จ.ตราด