ติดต่อเรา

คริสตจักรชีวิตใหม่จันทบุรีแบ๊บติสต์
    เลขที่ 27/40 ถนนเลียบเนิน
        ตำบลวัดใหม่
             อำเภอเมือง
                  จังหวัดจันทบุรี 22000

ศิษยาภิบาล : อจ.ปิ่นแก้ว ประสงค์จีน
                โทรฯ : 085-7379399

ไม่มีความคิดเห็น: